Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.6.2018

30.05.2018

Obecný úrad Košický klečenov, Košický Klečenov č.9

okr. Košice - okolie 04445

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

            Pozývam Výs na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 6.6.2018 o 18,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Košickom Klečenove.

Program:

- Otvorenie

- Záverečný účet za rok 2017

- Výročná správa za rok 2017

- Audítorská správa za rok 2017

- Rozpočtové opatrenie č.1/2018

- Žiadosť o predaj pozemkov Kamenský Ján

- Žiadosť o predaj pozemkov Slivka Martin

- Rôzne - Deň obce

              - Informatívna správa o nenávratnom finančnom príspevku

- Záver

 

 

S pozdravom

 

    Ing. Michal Kmec

       starosta obce

 

 

V Košickom Klečenove 28.5.2018                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam iných aktualít:

Zber komunálneho odpadu na rok 2018

Izba ľudových tradícií - Košický Klečenov 2017