Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.3.2018

22.03.2018

Obecný úrad Košický klečenov, Košický Klečenov č.9

okr. Košice - okolie 04445

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

            Pozývam Výs na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 22.3.2018 o 18,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Košickom Klečenove.

Program:

- Predloženie majetkového priznania starostu a kontrolórky obce

- Návrh o predaj pozemku parcela č. 331/15 k. ú. Košický Klečenov

- Spoločenské akcie v roku 2018: Deň matiek, výlet do Poľska, Rally, Deň obce, Deň MPM, ples MPM

- Menšie realizačné plány: pódium, rigoly, zastávka na Borde

- Informácie k žiadostiam o NFP (kam. systém, šport. výbava, MAS)

- Záver

 

 

S pozdravom

 

    Ing. Michal Kmec

       starosta obce

 

 

V Košickom Klečenove 14.3.2018                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam iných aktualít:

Výberové konanie 2018 - riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019

Pozvánka - PIENINY TOUR

Materská škola Košický Klečenov - Zber papiera a plechoviek

Zber komunálneho odpadu na rok 2018

Izba ľudových tradícií - Košický Klečenov 2017