Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.kosickyklecenov.ocu.sk spravuje Obec  Košický Klečenov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Košický Klečenov

Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

IČO: 00 324 370

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Košice okolie
Počet obyvateľov: 266
Rozloha:  1340 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie:  obec.kosicky.klecenov@atlas.sk
Podateľňa:   obec.kosicky.klecenov@atlas.sk
Starosta    Ing. Michal Kmec, mobil: 0915 914 477, obec.kosicky.klecenov@atlas.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla:      obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

Sekretariát: Anna Dulinová
Tel:
00421 55 / 696 52 69, Fax: 00421 55 696 52 69, Email: obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

Kompetencie:

Obec  Košický Klečenov  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Košický Klečenov je zriadený na Obecnom   úrade v Bidovciach.                   

Úradné hodiny:

Pondelok - Štvrtok : 8.00 - 16:00

Piatok -       nestránkový deň

Aktualizované 5.4.2011

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o.

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk