Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
 1. Zvýšenie ťažby v lome Dargov Barvinková
 2. Zmluva o združenej dodavke elekriny
 3. Zmluva o poskytnutí dotácie
 4. Nájomná zmluva č.01226/2017-PNZ-P40314/17.00
 5. Zmluva Remek, s.r.o.
  Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/548
 6. Zmluva o dielo č.1704
 7. Zmluva o poskytovaní služieb č.0118
 8. Zmluva NATUR-PACK, a.s.
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 9. Rámcová zmluva UPSVaR 2016
 10. Dodatok č.7 k zmluve Prima banka
 11. Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
 12. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (NATUR-PACK, a.s.)
 13. Darovacia zmluva
 14. Dotatok č.3 k zmluve o elektronických službách
  Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, A.S.
 15. Dotatok č.2 k zmluve o elektronických službách
  Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty, Slovenskej sporiteľne, A.S.
 16. Dotatok č.1 k zmluve o elektronických službách
  Sadzobník Slovenskej sporiteľne, A.S.
 17. Zmluva o elektronických službách
 18. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
 19. Zmluva o dielo CI-servis SK, s.r.o.
 20. Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
  Zákazka: Materská škôlka Košický Klečenov - REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU
 21. Zmluva č.30/2014-VZN
  o poskytnutí dotácie na projekt ,,Deň obce pri príležitosti 630. výročia od prvej písomnej zmienky"
 22. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb pri VO
 23. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 24. Dodatok č.3 k zmluve o aktualizácii programov
 25. Zmluva na rozvoz stravy do materských škôl
  č.2/2014
 26. Zmluva o výpožičke č.19/2013
 27. Kúpna zmluva
 28. Kúpna zmluva
 29. Dodatok č.2 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
 30. Kúpna zmluva Mega Trade
 31. Zmluva o dielo Mega Trade
 32. Mandátna zmluva VOLUMA-VO
 33. Mandátna zmluva VOLUMA-EM
 34. Zmluva o dielo Poradovský
 35. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 36. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
  Dodatok č.1
 37. Dohoda o poskytnutí príspevku
 38. Zmluva o výpožičke
 39. Zmluva s KSK
 40. Zmluva s SVP
 41. Dodatok č.1 k zmluve Debnárová
 42. Mandátna zmluva