Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
 1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 2. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
 3. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 4. Kúpna zmluva - Ing. Ján Peržeľ
 5. Dodatok č.1 k zmluve na rozvoz stravy (č.2/2015)
 6. Zvýšenie ťažby v lome Dargov Barvinková
 7. Zmluva o združenej dodavke elekriny
 8. Zmluva o poskytnutí dotácie
 9. Nájomná zmluva č.01226/2017-PNZ-P40314/17.00
 10. Zmluva Remek, s.r.o.
  Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/548
 11. Zmluva o dielo č.1704
 12. Zmluva o poskytovaní služieb č.0118
 13. Zmluva NATUR-PACK, a.s.
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 14. Rámcová zmluva UPSVaR 2016
 15. Dodatok č.7 k zmluve Prima banka
 16. Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
 17. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (NATUR-PACK, a.s.)
 18. Darovacia zmluva
 19. Dotatok č.3 k zmluve o elektronických službách
  Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, A.S.
 20. Dotatok č.2 k zmluve o elektronických službách
  Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty, Slovenskej sporiteľne, A.S.
 21. Dotatok č.1 k zmluve o elektronických službách
  Sadzobník Slovenskej sporiteľne, A.S.
 22. Zmluva o elektronických službách
 23. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
 24. Zmluva o dielo CI-servis SK, s.r.o.
 25. Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
  Zákazka: Materská škôlka Košický Klečenov - REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU
 26. Zmluva č.30/2014-VZN
  o poskytnutí dotácie na projekt ,,Deň obce pri príležitosti 630. výročia od prvej písomnej zmienky"
 27. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb pri VO
 28. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 29. Dodatok č.3 k zmluve o aktualizácii programov
 30. Zmluva na rozvoz stravy do materských škôl
  č.2/2014
 31. Zmluva o výpožičke č.19/2013
 32. Kúpna zmluva
 33. Kúpna zmluva
 34. Dodatok č.2 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
 35. Kúpna zmluva Mega Trade
 36. Zmluva o dielo Mega Trade
 37. Mandátna zmluva VOLUMA-VO
 38. Mandátna zmluva VOLUMA-EM
 39. Zmluva o dielo Poradovský
 40. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 41. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
  Dodatok č.1
 42. Dohoda o poskytnutí príspevku
 43. Zmluva o výpožičke
 44. Zmluva s KSK
 45. Zmluva s SVP
 46. Dodatok č.1 k zmluve Debnárová
 47. Mandátna zmluva